Dr. Olgun Sadık

Dr. Olgun Sadık

BÖTE Mevcut Hali ve Geleceği Tartışmaları- Görüş Paylaşımı

BÖTE Mevcut Hali Görüş Paylaşımı

BÖTE bölümlerinin mevcut hali birçok tartışmaya sebep olmaktadır ve sürdürülebilirliği mümkün görülmemektedir. Alanda çalışan ve çalışmak isteyen akademisyenler ve öğretmenlerin bölümün geleceği ile ilgili ciddi belirsizlikleri vardır ve alana gereken önemin verilmediği düşünülmektedir. Yeni bir planlama ile misyonu, hedefleri ve mevcut halinin revize edilmesi gereği sıklıkla alanın uzmanları tarafından dile getirilmektedir. Bu kapsamda şahsi görüşlerimi ifade etmek istiyorum. Öncelikle bölümün tek çatı altında iki anabilim dalına ayrılması ve isminin “Bilgisayar Bilimi Eğitimi” ve “Öğretim Teknolojileri” isimlerini yansıtması gerektiğini düşünüyorum.

Bölümün ana misyonu, bilgisayar bilimleri eğitimi ve öğretim teknolojileri alanlarında öğretmenleri, öğretim teknolojileri uzmanlarını ve araştırmacıları yetiştirmek ve bu alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek olmalıdır. Bu kapsamda hedefler şu şekilde düşünülebilir: 

 • Bilgisayar bilimi eğitimi ve öğretim teknolojileri alanlarında proje ve araştırma faaliyetleri çerçevesinde bilimsel bilgi birikimi oluşturmak
 • Bilgisayar bilimi eğitimi alanında örnek eğitim ve öğretim hizmeti verecek uzmanlar ve öğretmenler yetiştirmek
 • Öğretim teknolojilerinin kuramsal bilgisi ve uygulamalarının eğitim-öğretim faaliyetlerinin her alanına etkin entegrasyonu konusunda uzmanlar ve öğretmenler yetiştirmek
 • Toplumsal ve kurumsal boyutta, süreç ve bireysel performans düzeylerinde performansı iyileştirme faaliyetlerinde araştırmalar gerçekleştirmek, modeller geliştirmek, bilgi birikimine katkı sunmak ve uzmanlar yetiştirmek
 • Bilgisayar bilimi eğitimi ve öğretim teknolojileri alanlarında sosyal yardım ve hizmet vermede liderlik yapmak
 • Hayat boyu süren öğrenme ve öğretim faaliyetlerinde öncü ve yönlendirici olmak

Tek Bölüm İki Anabilim Dalı Planlaması

Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalının amacı Eğitim Fakültesinin tüm alanlarında öğretmen eğitimine katkı sunmak ve öğretim teknolojilerinin gerek kuramsal gerekse de uygulamaya yönelik ilgili eğitim, araştırma ve proje faaliyetlerini yürütmek olmalıdır. Bu kapsamda:

 • Lisans eğitimi seviyesinde öğretim teknolojileri anabilim dalının Eğitim Fakültelerinin tüm bölümlerinde yer alan öğretmen adaylarına teknolojinin eğitime entegrasyonu, öğrenme ve öğretim teknolojilerinin kuramsal temelleri ve ilişkisi, öğretim tasarımı, çevrim içi öğrenme-öğretim ve dijital okuryazarlık gibi konularda bir yandal olarak sunulmasının bir ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu Eğitim Fakültelerinde ortaya çıkan anlamsız ikiliği ortadan kaldıracaktır. Bu anabilim dalının yandalının tüm öğretmenlik branşaları için zorunlu olup olamayacağı tartışılmalıdır. (Yandalını başarılı ile tamamlayanların bilgisayar bilimi eğitimi öğretmeni olması elbette mümkün değildir; bilgisayar bilimi eğitimi gerek içeriği gerekse de pedagojisi ile uzmanlık gerektirmektedir).
 • Bu alanda lisansüstü eğitim, araştırma ve proje faaliyetlerinin devam etmesi de gerekmektedir. Diğer taraftan öğretim teknolojileri alanının uzmanı akademisyenler tarafından da ilgili araştırma ve proje faaliyetleri tek bir ana çatı bölüm altında devam etmesi için ortam oluşacaktır.
 • Öğretim teknolojileri ana bilim dalının diğer bir amacı görevine devam etmekte olan öğretmenler ve öğretim elemanlarının mesleki gelişimine katkı vermek amacıyla tezsiz yüksek lisans programları sunmak olmalıdır.

Bilgisayar Bilimi Eğitimi Anabilim Dalında bilgisayar bilimi eğitiminde öğretmen yetiştirme, araştırma ve proje faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlanmalıdır. Bu doğrultuda:

 • Bilgisayar bilimi eğitimi anabilim dalı lisans seviyesinde bilgisayar bilimi öğretmen eğitimine odaklanmalı ve öğretmen adayları teknik ve pedagojik açıdan güçlü öğretmenler ve uzmanlar olarak yetiştirilmelidir.
 • Öğretmen adaylarının öğretimin her seviyesinde teknik ve pedagojik açıdan hazır olmasının yanında proje faaliyetlerinde danışmanlık ve rehberlik yapacak şekilde de hazırlanması önemlidir. Okullarda son yıllarda gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası proje faaliyetlerinde BÖTE bölümü mezunlarına duyulan ihtiyaç ve katkıları incelenirse bu önem daha iyi anlaşılacaktır.
 • Öğretmen eğitiminin yanı sıra yüksek lisans ve doktora seviyesi eğitiminin planlanması ve bu anabilim dalında çalışan akademisyenlerin yetiştirilmesi de önemli bir ihtiyaçtır.
 • Bu alanda lisansüstü eğitim, araştırma ve proje faaliyetlerinin devam etmesi de ülkemizin bilgisayar bilimi bilgi birikimi ve uzman sayısının arttırılması açısından çok önemlidir.

Olgun Sadık

2022, May 09